Ulykkesforsikring


Ulykkesforsikringen kan afhjælpe nogle af de økonomiske konsekvenser, der ofte følger med en personskade.

En ulykkesforsikring dækker, hvis du kommer ud for en ulykke.  Det vil sige en pludselig hændelse der forårsager personskade.


Normalt vil det være sådan, at ulykkestilfældet skal medføre invaliditet, hvor méngraden er mindst 5%.


Ulykkesforsikringen omfatter altid en invaliditetssum, men kan også omfatte en forsikringssum ved død som følge af et ulykkestilfælde.

I HF FORSIKRING er tandskader obligatorisk meddækket på en ulykkesforsikring.


Hos os er almindelig sport automatisk meddækket, men ikke farlig sport. Man skal endvidere være opmærksom på, at forsikringen bl.a. skal udvides, hvis du er fører af motorcykel, flyver eller dykker. Det er vigtigt at ulykkesforsikringen tegnes med de rigtige dækninger - se forsikringsbetingelserne hvor du vil kunne se undtagelserne og hvor du kan udvide forsikringen.


Der findes 4 former for ulykkesforsikring:
 

+ Heltidsulykkeforsikring

+ Fritidsulykkesforsikring

+ Børneulykkesforsikring

+ Senior-ulykkesforsikring


 

Beregn prisAhlgade 41-43, 4300 Holbæk, Tlf.: 59 43 26 94

Vig Hovedgade 12, 4560 Vig - Elmegade 15 C, 4400 Kalundborg