NYHEDER:

FØRERPLADSDÆKNING - en rigtig god dækning til en fornuftig pris!

Aug 13 2015
Velkommen >>

Hvis du er fører af en bil og kommer ud for et solouheld (*), kan du ikke få erstatning for erhvervsevnetab. Det vil sige din evne til at fortsætte med dit nuværende arbejde og opretholde den samme indkomst. Det er vigtigt at være opmærksom på, at føreren af en bil er undtaget fra bilens ansvarsforsikring for så vidt angår skade på førerens egen person.

Hvordan kan vi løse det ?

Sammen med din personvognsforsikring kan du tilkøbe en såkaldt førerpladsdækning, som dækker føreren af bilen, når der ikke kan opnås erstatning fra anden forsikring. Foruden godtgørelsen for erhvervsevnetab, giver dækningen også mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tandskade, svie og smerte, varigt mén og godtgørelse til efterladte ved dødsfald. Har du en førerpladsdækning er du altså væsentlig bedre stillet i forbindelse med et solouheld og førerpladsdækningen dækker altså væsentligt flere områder end en ulykkesforsikring.

Forsikringen følger bilen og sikrer derfor alle, der på lovlig vis fører bilen. Dog ikke såfremt føreren er tilknyttet et værksted, servicestation eller lignende.

Forsikringspræmien beregnes efter den ancinnitet som den sædvanlige bruger har. Førerpladsdækningen kan tilkøbes fra kr. 439,- om året (2015).

(*) Ved solouheld forstås et kørselsuheld, hvor der ikke er en ansvarlig skadevolder.

Kontakt os og hør nærmere.

Sidst ændret: Sep 11 2015 kl. 10:42 AM

Tilbage


Ahlgade 41-43, 4300 Holbæk, Tlf.: 59 43 26 94

Vig Hovedgade 12, 4560 Vig - Elmegade 15 C, 4400 Kalundborg