Ledelse


Direktionen

Direktør Kim Nielsen er selskabets daglige leder.

Træffes på telefon 5943 2694 eller mail: kim.nielsen@hf-forsikring.com

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør sammen med direktionen ledelsen af HF FORSIKRING G/S.

Bestyrelsen er valgt af repræsentanterne og tager stilling til de overordnede beslutninger, som ikke har med den almindelige daglige drift at gøre.

Bestyrelsen udstikker derfor de overordnede retningslinjer for selskabets drift og overvåger, at drift og regnskab tilrettelægges og udføres betryggende.

Selskabets bestyrelse består af:

Formand
Henning Kjær Pedersen

Næstformænd
Knud Madsen

Bestyrelsesmedlemmer
Lars Rutkjær Pedersen
Erik Laurits Jensen
Poul Sønderskov
Kim Enemark
Jens Hagelund
 Ahlgade 41-43, 4300 Holbæk, Tlf.: 59 43 26 94

Vig Hovedgade 12, 4560 Vig - Elmegade 15 C, 4400 Kalundborg